Góc quê

15:10 07/10/2020

(NQPN) ... Sóng xưa từng đã thề bồi/ Rót ly rượu đắng đợi người góc quê...

Ảnh minh họa.

Góc quê

Bữa về vượt cạn câu thơ
Bóng trăng xưa đậu cuối bờ trời quê
Phù du thắp lửa đêm hè
Trót đa đoan mãi bộn bề tháng năm.
 
Bữa về tao ngộ dòng sông
Lở bồi nên vẫn rộng lòng nắng mưa
Câu à ơi khuất sương xưa
Mẹ ngồi vá víu sớm trưa mỏi đời
Bữa về mờ nẻo sương rơi
Bới lên dâu bể gặp thời xa xăm
Muộn mằn chín một đời tằm
Vấp câu hát cũ tưởng trăm năm buồn
Ừ thôi em cứ ngọn nguồn
Dỡ chừng một cõi yêu thương xa rồi
Sóng xưa từng đã thề bồi
Rót ly rượu đắng đợi người góc quê...
Nguyễn Hải Triều