Tâm tình thôi bạn hỉ!

10:05 11/05/2021

(NQPN) Chúng mình dân gốc rạ/ Tuổi thơ tắm bùn đen...

Ảnh minh họa.

 

Tâm tình thôi bạn hỉ!
                 
Chúng mình dân gốc rạ
Tuổi thơ tắm bùn đen
Chăn trâu và nghịch nước
Lâu ngày cũng thành quen!

Chúng mình dân cầm cuốc
Ra xứ người bon chen
Đâu phải dân cầm bút
Mà bảo rành thơ văn!

Phấn khởi những lời khen
Bạn bè trên facebook
Động viên nhau một chút
Đời có chi vui bằng!

Ai nói quên nguồn cội
Riêng chúng mình bảo không
Con chim thì có tổ
Con người thì có tông!

Có một điều không lạ
Dù đi đâu về đâu
Xa ngàn vạn bể dâu
Vẫn ngóng về quê cũ!

Bởi ngoài tình máu mủ
Còn có quê hương mà
Tâm tình thôi bạn hỉ
Gởi người gần người xa!!!”

                                   Định Nguyễn