Thêm 23 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

16:10 07/10/2020

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã quyết định công bố 23 Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Lễ hội Bà Thu Bồn (Quảng Nam).

Trong số 23 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đợt này, Miền Trung - Tây Nguyên có 4 di sản: Nau M'Pring (dân ca) của người M'Nông (H. Tuy Đức, H. K'rông Nô, H. Đắk Mil, H. Đắk Rlấp, H. Đắk Song, H. Đắk G'long, H. Cư Jút, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), Lễ hội Bà Thu Bồn (xã Duy Tân, H. Duy Xuyên; xã Quế Trung, H. Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam), Lễ hội Bà Phường Chào (xã Đại Cường, H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), Lễ hội Đua thuyền Tứ Linh (xã An Hải, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Các di sản văn hóa phi vật thể được công nhận thuộc 5 loại hình: Nghề thủ công truyền thống, Lễ hội truyền thống, Nghệ thuật trình diễn dân gian, Tập quán xã hội và tín ngưỡng, Tri thức dân gian.

N.T

(CADN)