Về thăm xứ Quảng

11:08 14/08/2019

(NQPN) ... Bao năm mòn mỏi chờ mong/ Về thăm xứ Quảng thỏa lòng ai ơi!

Động Huyền Không, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Về thăm xứ Quảng

                                    Sông Thu

Quảng Nam có núi Ngũ Hành 
Mây năm sắc phủ bao quanh bốn mùa 
Líu lo ca hát chim đua 
Bầu trời cảnh Phật ấy chùa Tam Thai 
Quan Âm động vẽ hùng oai 
Như quên mùi tục xét soi khách trần 
Xa xa mặt biển phù vân 
Hiện ra Linh Ứng chùa am khác thường 
Hang Ngũ Cốc, động Linh Nham 
Giếng Tiên, Hải Vọng đài lam một màu 
Ghé qua hòn Thổ xem sau 
Quan Âm chùa mới hiển bày nguy nga 
Ngó qua Đà Nẳng, Sơn Trà 
Hà Thân, Cầu Đỏ, bến tàu Tourane 
Đường về phố hiến Hội An 
Chùa Cầu còn đó sẵn sàng đón đưa 
Cao lầu mỹ vị dễ ưa 
Khách vào thưởng thức một vài tô thôi 
Ghé thăm cổ tự vài ngôi 
Phước Lâm, Chúc Thánh nét vôi phai mờ 
Phong quang cảnh trí nên thơ 
Long Tuyền, Vạn Đức lặng lờ tháng năm 
Lần lượt tới điểm trung tâm 
Pháp Bảo, Viên Giác bao lần sửa sang 
Chùa sư nữ nét dịu dàng 
Bảo Thắng sừng sững đạo tràng già lam 
Xuôi về theo hướng Tây Nam 
Hàm Rồng, Trà Kiệu gác chuông giáo đường 
Nguy nga tráng lệ phi thường 
Đây hòn Non Trược rồng vương quy hàng 
Năm nào tay ấn Cao Biền 
Đền đài kỷ niệm gắn liền kỳ công 
Và bao chí sĩ anh hùng 
Đánh Nam dẹp Bắc lẫy lừng nước Nam 
Bao năm mòn mỏi chờ mong 
Về thăm xứ Quảng thỏa lòng ai ơi!