Xứ Quảng tôi yêu

09:06 11/06/2020

(NQPN) QUẢNG NAM nồng ấm mỗi giờ khắc sâu...

Xứ Quảng tôi yêu

GỬI mây gió tình em lắng đọng
VỀ một nơi cháy bỏng thương chờ
XỨ nghèo Tiên Cảnh mộng mơ
QUẢNG NAM nồng ấm mỗi giờ khắc sâu

MẾN câu dặm ví dầu Mẹ Thứ
YÊU trọn đời nghĩa cử cảm thông
VẦN thi còn nợ ân nồng
THƠ tình em ngỏ từng trông tháng ngày

LẠC chân bước hồn say mới lạ
GIỮA Miền Trung sóng cả cuộn trào
MUÔN đời dạ vẫn khát khao
CHIỀU nay biển gọi em vào bến mê

NHỚ ân nghĩa câu thề xứ Quảng
ANH biết chăng ngày tháng mộng nhiều
GỬI VỀ XỨ QUẢNG MẾN YÊU
VẦN THƠ LẠC GIỮA MUÔN CHIỀU NHỚ ANH...

Hiền Thu