Đà Nẵng tôi yêu

Thơ: Nguyễn Bá Thanh

Nhạc: Quỳnh Hợp

Trình bày: Ca sĩ Quang Hào

Bình luận

Bạn muốn xem