Bài hát: "Người Quảng xa quê" 

Lời: Tuấn Sông Thu

Nhạc: Võ Công Anh.

Ca sĩ :Vân Khánh trình bày.

Bình luận

Bạn muốn xem