Not yet là gì và cách sử dụng trong tiếng Anh

Not yet là gì? “Not yet” trong tiếng Anh có nghĩa là “chưa”. Thuật ngữ này thường được sử dụng để diễn đạt một hành động chưa xảy ra vào thời điểm hiện tại, nhưng có thể xảy ra sau này. Ví dụ, khi ai đó hỏi “Bạn đã ăn cơm chưa?”, câu trả lời là “Not yet” có nghĩa là “Chưa”. “Not yet” công thức cấu trúc đơn giản và dễ nhớ, thường được đặt ở cuối câu. Hãy cùng nguoiquangphianam tìm hiểu tiếp nhé

Ý nghĩa của “not yet”

Not yet là gì? Trong tiếng Anh, “not yet” cùng với “still not” và “never” làm cho nhiều người gặp khó khăn trong việc sử dụng. Để hiểu cách sử dụng của “not yet”, trước hết bạn cần nắm vững ý nghĩa của thuật ngữ này. Nó có nghĩa là “chưa” hoặc “còn chưa”.

not-yet-la-gi

Ví dụ minh họa:

Trái chuối vẫn chưa chín: The banana is not yet ripe.

Cô ấy vẫn chưa sẵn sàng: She’s not ready yet.

Cách sử dụng “not yet” trong các câu

Cách sử dụng Not yet là gì? Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng “not yet” trong tiếng Anh. “Not yet” được sử dụng để diễn tả khi bạn có ý định làm một việc gì đó nhưng chưa hoàn thành. Thuật ngữ này thường xuất hiện trong câu phủ định và câu hỏi.

not-yet-la-gi

Ví dụ:

  • Bạn đã ăn chưa? Chưa.
  • Bạn đã sẵn sàng chưa? Chưa!

Đặc biệt, khi sử dụng “not yet” trong câu hỏi và câu trả lời, nó sẽ trở thành dạng rút gọn của “have not” hoặc “has not”. Từ “Yet” được đặt ở cuối câu.

not-yet-la-gi

Ví dụ:

  • Anh ấy vẫn chưa dọn dẹp nhà cửa: He hasn’t cleaned the house yet.
  • Họ vẫn chưa đến: They haven’t arrived yet.
  • Tom vẫn chưa sơn phòng của anh ấy: Tom hasn’t painted his room yet.

Cách sử dụng “still not” và “never”

Ngoài “not yet”, “still not” và “never” cũng là hai thuật ngữ mà chúng ta quan tâm về cách sử dụng. Dưới đây là cách sử dụng của hai thuật ngữ này để phân biệt chúng với “not yet”:

Cách sử dụng “still not”

“Still not” cùng với “not yet” được sử dụng trong câu hỏi và câu phủ định. Tuy nhiên, “still not” nhấn mạnh ý “vẫn chưa” hoàn thành hơn là “not yet”. Nó thể hiện ý ngạc nhiên hoặc mất kiên nhẫn hơn. Từ “Still” được đặt trước “have/has”.

not-yet-la-gi

Ví dụ:

  • Họ vẫn chưa xem bộ phim: They still haven’t seen the film.
  • Linda vẫn chưa hoàn thành dự án của mình: Linda still hasn’t completed her project!

Cách sử dụng “never”

Từ “Never” được sử dụng trong câu để diễn tả khi bạn nói về một điều chưa từng xảy ra ở trước đây. Lưu ý không sử dụng “never” cùng với “not”. Từ “Never” được đặt sau “have/has”. Ngoài ra, “never” cũng có thể được sử dụng trong thì hiện tại và thì quá khứ đơn.

not-yet-la-gi

Ví dụ:

  • Họ chưa bao giờ xem bộ phim này: They have never watched that film.
  • Anh ấy chưa bao giờ đến Nga: He has never been to Russia.

FAQ – Những câu hỏi liên quan

“Not yet” có thể sử dụng trong những tình huống nào?

“Not yet” được sử dụng để diễn tả một hành động chưa xảy ra vào thời điểm hiện tại, nhưng có khả năng xảy ra trong tương lai. Ví dụ, khi bạn hỏi “Bạn đã làm xong bài tập chưa?” và người khác trả lời “Not yet”, điều đó có nghĩa là họ chưa làm xong bài tập nhưng có thể sẽ làm trong thời gian sắp tới.

“Not yet” có thể dùng để phủ định một việc trong quá khứ không?

Not yet là gì? Không, “not yet” chỉ được sử dụng để diễn tả việc chưa xảy ra vào thời điểm hiện tại, không áp dụng cho việc phủ định trong quá khứ. Để phủ định một hành động trong quá khứ, chúng ta sử dụng cấu trúc “did not” kèm với động từ nguyên thể. Ví dụ, “I did not finish my homework yesterday” (Tôi không hoàn thành bài tập ở ngày hôm qua).

“Not yet” có thể đứng cuối câu không?

Đúng, cú pháp thông thường của “not yet” là đặt tại cuối câu. Ví dụ: “I haven’t finished my work yet” (Tôi chưa hoàn thành công việc của mình). Tuy nhiên, cũng có thể đặt “not yet” ở trước cụm từ hoặc mệnh đề để tạo câu hỏi hay nhấn mạnh ý chưa hoàn thành. Ví dụ: “Have you not found your keys yet?” (Bạn chưa tìm thấy chìa khóa à?).

Trên đây là thông tin về cụm từ not yet là gì trong tiếng Anh. “Not yet” được sử dụng để diễn đạt hành động chưa xảy ra trong thời điểm hiện tại, nhưng có thể xảy ra sau này. Cụm từ này có cấu trúc đơn giản và dễ sử dụng, thường được đặt ở cuối câu. Ngoài ra, cũng có cách sử dụng của “still not” và “never” để phản ánh ý “vẫn chưa” và “chưa từng xảy ra”. Việc hiểu và sử dụng đúng cụm từ này sẽ giúp bạn giao tiếp tiếng Anh một cách chính xác và tự tin hơn.

Related Posts