Tập số R là gì? Tập số R trong toán học có ý nghĩa gì? Ví dụ – Rửa xe tự động

Tập số R là tập số gì?# Tập số R là một khái niệm cơ bản về số thực mà chúng ta đã học trong bài toán toán học 6. Để biết thêm thông tin hữu ích, chúng ta hãy tìm hiểu các nội dung trong bài viết dưới đây từ nguoiquangphianam.

r-la-tap-so-gi
R là tập số gì? và có ý nghĩa như thế nào ?

R là tập số gì? và có ý nghĩa như thế nào ?

Trong toán học, R là ký hiệu của tập số thực. Đây là tập hợp của cả số hữu tỉ và số vô tỉ. R chính là tập số lớn nhất của các tập số. Như chúng ta đã biết, tập hợp số tự nhiên N = {0, 1, 2, …}, tập hợp số nguyên Z = {…-3, -2, -1, 0, 1, 2, …}… tất cả các tập số này đều là tập con của R. Và cả số vô tỉ như √2 = 3.144592 hoặc π = 3.1414… Tất cả các số mà chúng ta đã biết đều thuộc tập số R.

Tập số thực được ký hiệu là R (R = Q U I) trong đó:

 • N là tập hợp số tự nhiên
 • Z là tập hợp số nguyên
 • Q là tập hợp số hữu tỉ
 • I = RQ là tập hợp số vô tỉ.

Mỗi số thực được đại diện bởi một điểm trên trục số. Ngược lại, mỗi điểm trên trục số được đại diện cho một số thực. Chỉ có tập số thực mới có thể đầy đặn trên trục số.

Trong tập số R, chúng ta cũng có thể áp dụng các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa,… và các tính chất của phép toán trong tập số hữu tỉ.

Các đặc tính của số thực R là gì?

r-la-tap-so-gi
Các đặc tính của số thực R là gì?
 • Mọi số thực khác không đều là số âm hoặc số dương
 • Tổng hoặc tích của hai số thực không âm chính là một số thực không âm
 • Số thực là một tập hợp vô hạn có thể đếm được của các số thực
 • Có hệ thống các tập con vô hạn có thể đếm được của các số thực
 • Số thực có thể sử dụng để biểu diễn các đại lượng liên tục
 • Số thực có thể được biểu diễn bằng số thập phân.

Các thuộc tính của số thực

R là ký hiệu cho số thực trong toán học và chúng có các thuộc tính sau:

 • Các số thực bao gồm một số trường với các phép cộng, phép nhân và phép chia cho các số khác không. Chúng có thể được sắp xếp trên trục số theo quy tắc tăng dần với phép cộng và phép nhân.
 • Số thực R cung cấp một giới hạn trên cho tập hợp một số thực không rỗng là những số thực nhỏ nhất.

Ví dụ về số thực R 

Tập số R là ký hiệu cho tập hợp số thực, bao gồm số hữu tỉ và số vô tỉ

Ví dụ:

 • Số nguyên là -5, 2, 3, -8,…
 • Số phân số là 4/3, 8/5,…

Có rất nhiều người thắc mắc liệu số 0 có phải là số nguyên tố không. Câu trả lời là có, vì số nguyên tố là tập hợp bao gồm số 0, các số tự nhiên dương và các số nghịch đảo của chúng cũng được gọi là các số tự nhiên âm. Tập hợp số nguyên là vô hạn nhưng có thể đếm được và được ký hiệu là Z.

R là gì trong hình học?

r-la-tap-so-gi
Tập số R còn được sử dụng trong công thức tính chu vi hình tròn

R không chỉ là một ký hiệu trong đại số, mà còn được sử dụng trong hình học. R đôi khi được sử dụng để biểu thị bán kính của đường tròn nội tiếp tam giác. Đặc biệt, r còn được sử dụng trong công thức tính chu vi và diện tích của hình tròn:

 • Chu vi: C = dII = 2 rII
 • Diện tích: S = πR²

Cách áp dụng số thực R làm tiêu đề

Tập hợp R là tập hợp các số thực thỏa mãn các điều kiện sau:

 1. R là một trường, có thể thực hiện phép cộng và phép nhân thông thường.
 2. Trường R được sắp xếp theo thứ tự ≥, tức là nếu x ≥ y thì x + z ≥ y + z và nếu x ≥ 0 và y ≥ 0 thì xy ≥ 0.
 3. Tập hợp R là hoàn tất, nghĩa là mọi tập con S không rỗng của R có giới hạn trên nhỏ nhất (còn gọi là supremum) cũng thuộc R.

Ngoài việc sử dụng để đo khoảng cách, các số thực còn có thể được sử dụng để đo đạc các đại lượng như thời gian, khối lượng, năng lượng, tốc độ và nhiều đại lượng khác.

Đặc điểm của số thực R và trục số R.

 • Mỗi số thực (trừ 0) đều có số dương và số âm (số đối của nó). Ví dụ: số dương 1 có số âm là -1.
 • Tổng hoặc tích của hai số thực không âm luôn là một số thực không âm.
 • Tập hợp số thực được coi là một tập hợp vô hạn, số lượng các số thực trong nó lớn vô hạn và không thể đếm được.
 • Các đại lượng liên tục có thể được biểu diễn dưới dạng số thực.
 • Số thực có thể được biểu diễn dưới dạng số thập phân (phân số).
 • Mỗi số thực có thể được coi là một điểm trên trục số, một đường thẳng dài vô hạn, trong đó các điểm tương ứng với các số nguyên cách đều nhau. Biểu diễn số thực dưới dạng số thập phân vô hạn, ví dụ như số 8.632, trong đó mỗi chữ số tiếp theo được tính bằng một phần mười giá trị của chữ số trước đó. Trục số thực cũng có thể được coi là một phần của mặt phẳng phức.

Tập hợp số thực R trong toán học được ký hiệu là R và có những đặc điểm sau:

 • Số thực R cho thấy rằng nếu tập hợp các số thực không rỗng có một giới hạn trên, thì giới hạn trên đó là số thực nhỏ nhất.
 • Tập hợp số thực R cũng có thể thực hiện các phép toán như cộng, trừ, nhân, chia và lũy thừa. Các phép toán trên số thực có tính chất tương tự như phép toán trên số hữu tỉ.

FAQ – Những câu hỏi liên quan về Tập số R

 1. R là tập hợp số gì trong toán học?

R trong toán học là tập hợp các số thực. Tập hợp này bao gồm cả số hữu tỉ và số vô tỉ, và là một tập hợp lớn nhất chứa tất cả các số tự nhiên và số nguyên.

 1. Các số thực có những đặc điểm gì đặc biệt?

Các số thực có những đặc điểm quan trọng, bao gồm: có cả số dương và số âm, tổng hoặc tích của hai số không âm luôn là một số không âm, và tập hợp số thực là một tập hợp vô hạn không thể đếm được.

r-la-tap-so-gi
Các số thực có những đặc điểm gì đặc biệt?
 1. Số thực R có ứng dụng và quan trọng như thế nào trong thực tế?

Số thực R có rất nhiều ứng dụng và quan trọng trong thực tế. Chúng được sử dụng để đo đạc các đại lượng như thời gian, khối lượng, năng lượng và tốc độ. Các số thực cũng được sử dụng trong các lĩnh vực như vật lý, toán học và nhiều lĩnh vực khác của khoa học và kỹ thuật.

Related Posts