Ca khúc: NGƯỜI QUẢNG XA QUÊ

Sáng tác và trình bày: Nhạc sĩ HOÀNG PHƯƠNG

Bình luận

Bạn muốn xem