Trường Trung học Trần Cao Vân (Tam Kỳ, Quảng Nam) tổ chức họp mặt thầy cô và cựu học sinh tại TP. Hồ Chí Minh kỷ niệm 65 năm thành lập trường.

Bình luận

Bạn muốn xem